In Tờ rơi – Tờ gấp (in Offset 4 màu / 2 mặt)
Kích thước(10 x 20) 1/3 A4(14.8 x 21) A5(29.7 x 21) A4
Loại giấy
(Số lượng)
C100 gmsC150 gmsC100 gmsC150 gmsC100 gmsC150 gms
1.000700 đ800 đ850 đ950 đ1000 đ1.100 đ
2.000580 đ600 đ600 đ700 đ820 đ850 đ
3.000520 đ530 đ530 đ540 đ780 đ800 đ
4.000500 đ510 đ490 đ500 đ690 đ700 đ
5.000300 đ310 đ340 đ350 đ535 đ550 đ
10.000200 đ210 đ260 đ270 đ450 đ480 đ
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In to roi số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188