Nhãn decal giấy in và BẾ THẲNG không cán màng – in 4 màu 1 mặt
Quy cách inIn 4 màu 1 mặt
Kích thước5 cm210 cm215 cm220 cm225 cm230 cm2
200 nhãn70.00094.000114.000134.000154.000174.000
300 nhãn80.000114.000144.000174.000202.000228.000
400 nhãn94.000134.000174.000211.000245.000279.000
500 nhãn104.000154.000202.000245.000287.000330.000
600 nhãn114.000174.000228.000279.000330.000373.000
700 nhãn124.000194.000253.000313.000368.000402.000
800 nhãn134.000211.000279.000347.000392.000430.000
900 nhãn144.000228.000304.000373.000416.000459.000
1000 nhãn154.000245.000330.000392.000440.000487.000
2000 nhãn245.000392.000487.000581.000671.000761.000
Thời gian2 ngày

In Nhan Decal Giay

Quy cách inIn 4 màu 1 mặt
Kích thước35 cm240 cm245 cm250 cm255 cm260 cm2
200 nhãn194.000211.000228.000245.000262.000279.000
300 nhãn253.000279.000304.000330.000355.000373.000
400 nhãn313.000347.000373.000392.000411.000430.000
500 nhãn368.000392.000416.000440.000463.000487.000
600 nhãn402.000430.000459.000487.000516.000544.000
700 nhãn435.000468.000501.000535.000567.000599.000
800 nhãn468.000506.000544.000581.000617.000653.000
900 nhãn501.000544.000585.000626.000666.000707.000
1000 nhãn535.000581.000626.000671.000716.000761.000
2000 nhãn849.000934.0001.019.0001.104.0001.189.0001.273.000
Thời gian2 ngày

(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188