Giấy tiêu đề
Loại giấy Fort 100
Kích thước A4
Số lượng Thành tiền (đồng)
100 300.000
200 450.000
300 550.000
400 650.000
500 800.000
1000 1.200.000
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In giay tieu de – in offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188