Bìa đựng hồ sơ / Folder
Loại giấyGiấy Bristol 250gsm
Quy cách inin 4 màu 1 mặtin 4 màu 2 mặt
Số lượng5001000200050010002000
Không màng6.7004.5003.4009.0005.8003.950
Màng 2 mặt8.0005.6004.60010.5006.7005.000
Thời gian5 – 7 ngày
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In bia dung ho so – offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188