Bao thư – In Offset 1 mặt
Bao thư: F 80 – 100 gsm
Số lượng12 x 22 cm18 x 25 cm23 x 32 cm
1 màu2 – 4 màu1 màu2 – 4 màu1 màu2 – 4 màu
1.0009001.4501.1001.6501.5602.100
2.0006501.0501.0001.4501.3001.650
3.0005508507501.1001.1001.350
5.0004706005501.0009701.200
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)​

In Bao Thu – offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188